Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie

 ul. Szkolna 10, 59 - 726 Świętoszów  

telefon i fax: (075) 731 12 02

e-mail: zs.swietoszow@interia.pl

 

 

 

 

O SZKOLE

Historia szkoły

Dyrekcja

Nauczyciele i pracownicy

Statut szkoły

    - Aneks do statutu

    - Aneks nr 2 do statutu

      (pomoc psychologiczno -  pedagogiczna)

Regulaminy

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

Koncepcja pracy szkoły 2014 - 2018

PSO

Szkolny zestaw podręczników 2013/2014

Szkolny zestaw programów 2013/2014

Bezpieczeństwo w szkole - procedury

 

INFORMACJE

Plan lekcji

Biblioteka

Pedagog szkolny

Psycholog

Pielęgniarka

Świetlica

Wydawanie duplikatów

Przyjmowanie interesantów

Procedura skarg i wniosków

Zwolnienie z wychowania fizycznego - procedury

Dla uczniów

DZIAŁALNOŚĆ UCZNIÓW

Samorząd Uczniowski

Projekt unijny

Projekt "Las zrównoważony"

"Uczniowie z klasą"

DLA RODZICÓW

Ważne daty

Terminy zebrań

Niezbędnik Aktywnego Rodzica

Projekt współpracy rodziców ze szkołą

WYDARZENIA SZKOLNE

"Trzymaj formę"

10 rocznica nadania szkole imienia

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Wydarzenia sportowe

Archiwum

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

Konspekty lekcji

Artykuły

 

 

 

Stronę prowadzi

Jolanta Brzozowska

wychowawca6@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia Świętoszowa

Położenie Świętoszowa

Ciekawe miejsca w Świętoszowie


Od 2015 roku angielski na sprawdzianie  szóstoklasisty !

(szczegóły)


Dyrektor Zespołu Szkół

Im. Unii Europejskiej w Świętoszowie

Informuje, że uczniowie zgłoszeni

          do Oddziału Przedszkolnego

          do klasy I Szkoły Podstawowej

          do klasy I Gimnazjum

zostali przyjęci na rok szkolny 2014/2015


SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW TURNIEJU ZAWODOZNAWCZEGO W GIMNAZJUM


Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum


Wyniki ankiety dla rodziców

dotyczącej funkcjonowania ucznia rozpoczynającego edukację

w Szkole Podstawowej w Świętoszowie w wieku 6 lat


ZAPISY DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIĘTOSZOWIE

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

1.  DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (zerówki) – rocznik 2009 i dzieci urodzone w drugiej połowie  2008r,

 

2. DZIECI DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

– rocznik 2007 i dzieci urodzone od 1 stycznie do końca czerwca 2008 - obowiązkowo,

– dzieci urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 – na wniosek rodzica .

 

3. DZIECI DO I KLASY GIMNAZJUM.

 

OD 03 DO 31 MARCA 2014 r.

 

KARTY ZAPISU DO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIĘTOSZOWIE

 (druki do pobrania)

DRUKI WYDAWANE SĄ RÓWNIEŻ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

CODZIENNIE W GODZINACH:  7.40 - 8.40 i  11.15– 15.30


Podziękowanie


W roku szkolnym 2013/2014 Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie

uchwaliła wpłaty na konto Rady Rodziców w wysokości

10,00 zł na każde dziecko.


UBEZPIECZENIE

Uezpieczenie szkolne COMPENSA wynosi 40 zł. Pieniądze zbierane będą przez wychowawców do 8.10.2013r.

(oferta)

(szczegóły)


DRODZY RODZICE,

Uprzejmie prosimy, by nie przebywać z dziećmi na terenie placu zabaw obok szkoły w czasie trwania zajęć ruchowych i rekreacyjnych przedszkolaków oraz uczniów klas I-III SP.

Podczas użytkowania placu zabaw, prosimy pamiętać o przestrzeganiu regulaminu oraz dbanie o mienie szkoły.


TWÓJ OBROŃCA - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

(pobierz broszurę)


Materiały z zebrania

"Sześciolatek w szkole"

(pobierz)


Apel o pomoc


Komunikat dyrektora CKE

w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego


Zapisy prawa dotyczące władzy rodzicielskiej

(szczegóły)


Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111

(szczegóły)


Informacja dla rodziców wyjeżdżających do pracy za granicę


Data ostatniej aktualizacji strony

środa, 23 kwietnia 2014