Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie

 ul. Szkolna 10, 59 - 726 Świętoszów  

telefon i fax: (075) 731 12 02

e-mail: zs.swietoszow@interia.pl

 

 

 

 

O SZKOLE

Historia szkoły

Dyrekcja

Nauczyciele i pracownicy

Statut szkoły

    - Aneks do statutu

    - Aneks nr 2 do statutu

        (pomoc psychologiczno -  pedagogiczna)

    - Aneks nr 3 do statutu

      (dotowane podręczniki) 

Regulaminy

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

Koncepcja pracy szkoły 2014 - 2018

PSO

Szkolny zestaw podręczników 2014/2015

Bezpieczeństwo w szkole - procedury

 

INFORMACJE

Plan lekcji II semestr

Biblioteka

Pedagog szkolny

Psycholog

Pielęgniarka

Świetlica

Wydawanie duplikatów

Przyjmowanie interesantów

Procedura skarg i wniosków

Zwolnienie z wychowania fizycznego - procedury

Rozkład jazdy autobusu

Godziny dzwonków

Karty zapisu do szkoły

Dla uczniów

DZIAŁALNOŚĆ UCZNIÓW

Samorząd Uczniowski

Szkolny Klub Europejski

Projekt unijny

Projekt "Las zrównoważony"

"Uczniowie z klasą"

Ogólnopolski Program Stypendialny

DLA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców

Ważne daty

Terminy zebrań

Niezbędnik Aktywnego Rodzica

Projekt współpracy rodziców ze szkołą

WYDARZENIA SZKOLNE

"Trzymaj formę"

10 rocznica nadania szkole imienia

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Wydarzenia sportowe

Archiwum

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

Konspekty lekcji

Artykuły

 

 

 

Stronę prowadzi

Jolanta Brzozowska

wychowawca6@wp.pl

 

Karolina Karwat

karwatkarolina@interia.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia Świętoszowa

Położenie Świętoszowa

Ciekawe miejsca w Świętoszowie


ZAPISY DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIĘTOSZOWIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (zerówki) – rocznik 2010

 

DZIECI DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

– rocznik 2009 i dzieci urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008

 

DZIECI DO I KLASY GIMNAZJUM.

 

OD 02 DO 31 MARCA 2015 r.

 

KARTY ZAPISU WYDAWANE BĘDĄ W MARCU W SEKRETARIACIE SZKOŁY

CODZIENNIE W GODZINACH:  7.40 - 8.40 i  11.15– 15.30

LUB

MOŻNA JE POBRAĆ ZE STRONY SZKOŁY (w menu po lewej stronie)

 

Kartę zgłoszenia dziecka – wypełniają osoby zamieszkałe w Świętoszowie

Kartę wniosku o przyjęcie dziecka – wypełniają osoby zamieszkałe poza Świętoszowem


 Ogłoszenie !

W dniach 23-24.02.2015 w czasie dużych przerw odbędzie się licytacja lalek wykonanych

podczas trwania projektu UNICEF – WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA.

Cena wywoławcza każdej z lalek to co najmniej 10 zł.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do licytowania. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę,

zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie prawdziwemu dziecku z Sudanu Południowego.

 

Liczymy na Wasze zaangażowanie i wsparcie tej wspaniałej ogólnopolskiej inicjatywy.

 

Dziękujemy wszystkim uczniom, Rodzicom, Dziadkom, Ciociom za to, że :

- wzięli udział w akcji

- wspierali wykonawców (nie tylko finansowo)

- sami szyli i ozdabiali lalki.

 

Prosimy jako organizatorzy o docenienie wkładu pracy tych osób i poważne podejście do licytacji.

Przecież pomaganie jest przyjemne i wiąże się z przyjemnymi emocjami.

 

 

W dniach 18-21.02.2015 odbył się konkurs na najładniejszą lalkę.

Brali w nim udział uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

Głosowali również rodzice i goście przebywający w tym czasie w naszej szkole.

Oddano 636 głosów.

Najwięcej bo 102 głosy oddano na lalkę z numerem 3


ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

część 1

część 2


Informacja dla rodziców klas I SP


Skład Rady Rodziców w r. szk. 2014/2015

Składka na Radę Rodziców: 10,00 zł


UBEZPIECZENIE


Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum

w Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie

Raport z ewaluacji, dostępny dla każdego, zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl, to efekt końcowy kilkutygodniowej pracy zespołu wizytatorów ds. ewaluacji w szkole. Jest źródłem informacji na temat badanej placówki. Określa poziom spełniania wymagań stawianych szkołom przez państwo. Tworzy opis pozwalający rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym dowiedzieć się, jak wartościowe są działania podejmowane w szkole. Czy uczniowie czują się w niej bezpiecznie, czy nauczyciele stwarzają im warunki do rozwoju na miarę ich możliwości, czy szkoła inspiruje do aktywności, czy ocenia sprawiedliwie i w sposób sprzyjający uczeniu się, jaką ma koncepcję działania.


Od 2015 roku angielski na sprawdzianie  szóstoklasisty!

(szczegóły)


Wyniki ankiety dla rodziców

dotyczącej funkcjonowania ucznia rozpoczynającego edukację

w Szkole Podstawowej w Świętoszowie w wieku 6 lat


 DRODZY RODZICE,

Uprzejmie prosimy, by nie przebywać z dziećmi na terenie placu zabaw obok szkoły w czasie trwania zajęć ruchowych i rekreacyjnych przedszkolaków oraz uczniów klas I-III SP.

Podczas użytkowania placu zabaw, prosimy pamiętać o przestrzeganiu regulaminu oraz dbanie o mienie szkoły.


TWÓJ OBROŃCA - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

(pobierz broszurę)


Materiały z zebrania

"Sześciolatek w szkole"

(pobierz)


Apel o pomoc


Komunikat dyrektora CKE

w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego


Zapisy prawa dotyczące władzy rodzicielskiej

(szczegóły)


Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111

(szczegóły)


Informacja dla rodziców wyjeżdżających do pracy za granicę


Data ostatniej aktualizacji strony

poniedziałek, 23 lutego 2015